Överstan och hennes vär(l)d

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1943

Recension

I boken ger kåsören prov på ett borgerligt trivsamt skämtlynne, utan större djupsinnighet eller slagfärdighet. Han rör sig med kortsystemets och köståendets små besvärligheter, med aktuella bilder från gator och torg, m.m. En del av bitarna ha redan tidigare publicerats i Hbl., andra äro nytillkomna, som ock de smä historietterna i slutet.