Rösten

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

En röst jag hörde i mitt hjärta ljunga,
- det var en natt jag låg i ångest vaken.
Den rösten var i starkhet stormen like,
och bävande jag lyssnade till orden:
"Gå in i ensamhetens tysta rike
och lär av öknen nya sånger sjunga!
Kläd av din själ all falskhet, låt den naken
för Herrans starka gissel skälva, blöda.
Slå ned ditt gamla jag, böj knä mot jorden,

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

2

Språk

Ingår i samlingsverket