Långsam musik

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Trots att han är den mest spelade dra­ma­ti­kern vid sidan av Ibsen, med mer än 100 premiä­rer om året, har Jon Fosses dik­ter inte fun­nits utgivna på svenska för­rän nu. Samlingsvolymen »Långsam musik« inne­hål­ler ett gene­röst urval ur hans dikt­sam­lingar samt en svit nyskrivna, hittills opub­li­ce­rade dik­ter i urval och över­sätt­ning av poeten och kri­ti­kern Marie Lundquist.

Den sobert blå­klädda voly­men Långsam musik är en introduktion till Fosses helt unika poe­tiska uni­ver­sum, hans fler­stäm­miga musi­ka­liska dikter, där de djupt existentiella spörsmå­len jämställs med – och inte sällan iden­ti­fie­ras i – den okonst­lade var­dags­erfarenheten. Trots Fosses fram­gångar som dra­ma­ti­ker är det nog dik­ten som utgör själva grun­den, menar Marie Lundquist i sitt för­ord, »Den mull ur vil­ken allt det andra gror.«

(10tal)

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

dikter

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

132

Förlag

Språk