Dikter vid särskilda tillfällen

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Det är inte särskilt vanligt att poeter skriver dikter på beställning. Till undantaget hör Lars Huldén, som under 1960- och 1970-talen har svarat för festdikter vid åtskilliga jubileer. Några av dem har sammanförts i denna bok, som också innehåller ett par kabarénummer, en liten regelbok för diktskrivaren m.m.
Lars Huldéns tillfällighetsdikter får ofta en överraskande form. Vad innehållet beträffar skulle den gamla benämningen l ä r o d i k t e r kunna passa in på en del av dem. Stanna, tänk efter! Vem är du, var står du, i vilken tid? I förhållande till andras tillvaro och tider? I sådana frågor kunde det pedagogiska syftet med dikterna uttryckas. De ger i varje fall kulturhistoriskt intressanta glimtar från vår tids finländska festliv.

(baksidestext)
Innehåll:

Maria Karlsdotter Stubbs psalmbok
Österbottnisk visbok
Kväde om ljuset
Huru de taga avsked av professorer berättat på Ibn Fadlans sätt
Afton med ekon
Kort inledning till poetiken
Tankar om parodier m.m.
Österbottniska liknelser
Bellman
Tre sonetter till Bertel Gripenberg
Vårt land, vårt folk
Om likhet inför lagen
En blind mans berättelse i Nykarleby
Jordmässa
Landet som var en morgon
En by vid havet
Inskrifter vid en skolväg
Fyra stämmor från Nykarleby
Striden om Nykarleby
Anteckningar vid samtal med personer som bortflyttat från Österbotten eller andra hembygder
Om skogsvarelser
Skogens ordspråksbok
Spelmanssägner från Nykarlebytrakten
Spelmännen
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

92

Språk