Slutet på lärodikten

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 151 i Dagens dikt 1966 och i Andliga övningar.

Språk

Ingår i samlingsverket

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket