Holm, Knut

Alternativt namn

Holm, Erik Valdemar Knut

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Född: Gamlakarleby 1868
Död: Helsingfors 1922

Järnvägskontrollör i Helsingfors. Utgav ett stort och av allt att döma självbiografiskt präglat prosaverk betitlat Stenbibeln som utkom i två delar åren 1917−1918. Blev medlem i Finlands svenska författareförening 1922 men dog samma år. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Stenbibeln. Ungdomsminnen och drömmar. Del 1 (1917)
Stenbibeln. Del 2 (1918)

Källor och hänvisningar

Suomen kirjailijat / Finlands författare 1917−1944 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1981)