Siesta

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 84 i Dagens dikt 1966, på s. 17 i En dikt till tröst, på s. 49 i Lilla poesiboken och i Dikter.

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket

Namn

Första publikation

ja

Språk