Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Kejsaren

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Denna stora historiska roman, som haft en betydande framgång i England och Amerika liksom också i Danmark, har Napoleon till sin verklige hjälte. Handlingen sträcker sig från mars 1808 till januari 1809, då kejsaren befann sig på höjden av ära och makt men samtidigt igångsatte den politik som slutligen skulle störta honom. Som åskådliggjord världshistoria har romanen utomordentliga förtjänster: den återger ej blott händelseförloppet livfullt utan ger samtidigt en mycket underhållande tolkning därav. Dessutom har David Pilgrim givit en övertygande närbild av Napoleon och belyst hans personlighet, speciellt sådan den kom till uttryck i hans förhållande till kvinnorna. Kejsarinnan Josephine och älskarinnan Marie Walewska äro huvudpersonerna i den strid som kvinnorna kämpade om Napoleon, samtidigt som denne var i färd med att lägga under sig Europa. Ett helt galleri av andra mer eller mindre ryktbara personer i kejsarens omgivning träder oss lika levande till mötes från bokens sidor.

(baksidestext)

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Det verkade som om damen fortfarande befann sig i samma sinnesstämning som förut: hon vägrade att bli påskyndad, fast kejsaren väntade i Paris.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

485

Språk