Värker och lyser som ett ansikte

Typ

novellsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Paetaus första prosabok är en samling korta berättelser. De hör inte direkt samman med varandra, men de har en så enhetlig tematik och grundstämning att de skapar en slags egen värld.
De handlar om nära och grundläggande relationer – främst mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Men närheten är inte given, snarare är relationerna präglade av distans och ensamhet, av outtalade och ambivalenta känslor. Paetau får med små medel fram både skörheten hos personerna och deras strävan efter sammanhang och gemenskap.

(Schildts)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

noveller

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

111

Förlag

Språk