Trojanskorna

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1953

Recension

Dramat skildrar på ett uppskakande sätt de trojanska kvinnornas öde efter Trojas fall. Det är från författarens sida ett medvetet framhållande av krigets förbannelse, sålunda något i hög grad aktuellt i vår egen tid. Handlingen är starkt dramatisk och Euripides ger de djupa känslorna gripande uttryck. Emil Zilliacus har såsom översättare aldrig stått högre än denna gång.