Nykvist, Mikaela

Alternativt namn

Runsorina

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Mikaela Nykvist är uppvuxen i Gamla Vasa. Hon har studerat marknadsföring och informationsvetenskap. Arbetet med att skriva historiska romaner kombineras med heltidsarbete inom industrin i Vasa.

Övriga förtroendeuppdrag och medlemskap:
-Ordförande Solf marthaförening
-medlem Vasa Marthadistrikt

Mera uppgifter om författarens verk

"100 år av gemenskap, kunskap och kvinnokraft : Solf Marthaförenings jubileumsskrift 2017". ISBN
978-952-93-8493-8
Kulturkolumnist på Vasabladet