Östman, A.

Alternativt namn

Östman, Adina

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Född i Dragnäsbäck, Finland, 15.12.1895 av timmermannen Karl August Aspholm och Maria Elisabet Köping. Gift med teknikern Edvin Emil Östman, Korsholm, Finland.

Mera uppgifter om författarens verk

Trons eldorado: romantiserad skildring. Vasa, 1945.
Mystic: roman. Vaasa, 1947.

Textutdrag

Ett skydrag, häftigt, overkligt likt en tät grå slöja kom svepande över jorden. Solen var försvunnen och ett halvmörker rådde vari människorna sprungo om varandra som grå spökliga vålnader ropande och bedjande varandra om råd. Ingen kunde dock vägleda eller trösta den andra. Alla voro lika villrådiga.

Från alla håll av världen rapporterades samma fenomen. Ingen kunde förklara någonting. Radion gav rapporter oupphörligt. Telegram växlades. Människorna grepos av panik. De knuffades och skreko för att överrösta det irriterande surrande, som hördes i luften. Då och då sköto ljusknippen ut ur molnen, och hela skyn färgades blodröd för att strax därpå övergå i blekgult. Flammor stego upp vid horisonten som vid en stor eldsvåda och en tydlig röklukt kunde förnimmas.

Mystic, s.5.

Källor och hänvisningar

Svenskt författarlexikon 2: 1941-1950.