Hughes, Shirley

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

sagor, samlingar

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Titel

Typ

bilderböcker

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk