Med brott benådad

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1959

Recension

Den originella schweiziska författaren Dürrenmatt besitter en kuslig förmåga att skapa en förtätad skräckstämning i sin miniatyrroman om en handelsresandes nattliga äventyr. Boken är intressant, men skall inte placeras i en omdömeslös läsares hand.