Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Ödeslotten

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Linnéa Fjällstedts debutbok Hungerpesten blev en stor framgång. Utan att vara en upprepning är Ödeslotten en bok som på många sätt är besläktad med debutboken. Den handlar om hur den egendomslöse Ante och hans hustru Kristina drar ut i obygden för att nyodla och finna bärgning som nybyggare. Tack vare en bred sakkunskap och kännedom om miljö och människor förmår Linnéa Fjällstedt frammana en levande och detaljerad bild av nybyggarfamiljens vardag, deras utsatthet i vildmarken och deras elementära kamp för att överleva. Men vid sidan av den dokumentära ambitionen förmedlar boken också ett självklart socialt patos. Den beskriver ett samhälle som var synonymt med den besuttnes värld, i vilken den egendomslöse räknades för intet och där han varken kunde förvänta sig självklar rätt eller medmänsklig solidaritet.
Ödeslotten är en storslaget tragisk bok: en gång tiden var faktiskt själva överlevandet ett stort problem, t o m i Sverige. Och medveten om sin uppgift att ge den tunga och samtidigt heroiska nybyggarepoken dess rättmätiga plats i liv och litteratur fortsätter Linnéa Fjällstedt att på ett osminkat och rättframt sätt skildra de ringaktade, de misslyckade men tappert kämpande.
Ödeslotten är liksom Hungerpesten en roman fast grundad på verkligheten. Den bygger, som Linnéa Fjällstedt själv säger, "på ett väldigt människoöde".
Sune Jonsson har skrivit ett förord som sätter in berättelsen i ett vidare perspektiv och som bestyrker den dokumentära sanningshalten.

(baksidestext)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

215

Förlag

Språk

Lisätietoja

[förord av Sune Jonsson]

Muu tekijä