Eklund, R. R.

Laddning av bildfilen

Photograph information

R.R. Eklund vid slutet av 20-talet. Foto i Vivi Eklunds bok ”Jag minns min bror”. Foto Helsingfors universitets fotografiska inrättning (Nykarlebyvyar)

Alternativt namn

Eklund, Ragnar Rudolf

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Eklund, R.R.
f. 21.4. 1895 i Nykarleby
d. 28.11. 1946 i Helsingfors

R.R. (Ragnar Rudolf) Eklund, också verksam som journalist och kritiker, var på sin tid en uppskattad författare, särskilt i författarkretsar. Länge var han dock något bortglömd av både läsande allmänhet och litteraturforskning. Senare har man uppmärksammat särskilt de idéhistoriska spåren i hans produktion samt hans aforistik, de fragmentariska betraktelserna som blev något av hans huvudnummer. Eklund gjorde en modernistisk debut som författare år 1919 och var litterärt aktiv till och med 1940-talet. Trots att han i början av sitt författarskap ingick i ett modernistiskt sammanhang, även som fästman till författaren Hagar Olsson, kom han snart in på egna stigar i sitt skrivande. Han sökte sig mot ett mera traditionellt uttryck i jämförelse med modernisterna, och skrev också dikter i bunden form. Produktionen utgörs av lyrik, aforistik och kortprosa, samt några romaner. Centrala teman i Eklunds verk är barndomen och barnets blick på tillvaron, samt även skapandets vånda. Störst genomslag fick Eklund med de självbiografiska romanerna Liten drömmarpilt (1943) och Ny dag börjar (1944). Andra exempel på betydande verk är aforismsamlingarna Grått och gyllne (1926) samt Loggbok på landbacken (1945) och diktsamlingarna Du stallbror med Gud (1940) samt Gissel och möjor (1942).

(Klassikerbiblioteket)

- - -

"Författare och journalist. Anslöt sig från början till modernisterna men valde snart en egen litterär väg. Lyrik liksom aforistik och meditativ kortprosa – "den fragmentariska betraktelsen" – dominerar hans verk. Utgav även romaner av vilka Liten drömmarpilt och Ny dag börjar är självbiografiska barndomsskildringar. Redaktör vid bl.a. Dagens Press i Helsingfors."

Källa: Svenskösterbottniska författare (www.svof.fi/forfattare)

Mera uppgifter om författarens verk

Översättningar från finska: F.E. Sillanpää, Skördemånad (Schildts 1941), Toivo Pekkanen, Den svåra vägen (Schildts, 1943)

Urvalsvolym: Rymd och människa. Dikter, aforismer, småprosa. Urval av J. O. Tallqvist och Per Erik Wahlund (Schildts, 1950)
Aforismer: Rymd och människa (Schildts, 1938).
Loggbok på landbacken (Schildts, 1945).

Källor och hänvisningar

Birck, J. L.: Nykarleby i sina skalders minnen (Småtryck, eget förlag, 1970)

Eklund, Vivi: Jag minns min bror (Schildts, 1957)

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)

Författare om författare (Söderströms, 1980)

Pettersson, Torsten: Att vara seende: en studie i R.R. Eklunds författarskap. Historiska
och litteraturhistoriska studier 66 (Svenska Litteratursällskapet i Finland,1991)

Pettersson, Torsten: Gåtans namn. Tankens och känslans mönster hos nio finlandssvenska modernister (Svenska litteratursällskapet, 2001)

Uppslagsverket Finland 1 (Schildts, 2003)

Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)

Ågren, Gösta: Nykarleby i dikten. I Författare om författare (Söderströms, 1980)


Artiklar:

Åsbacka, Robert: "Ekonomisk brist, litterär nödvändighet. R. R. Eklund och arvet" i Horisont, 1999, 46:4, s. 3-17.