Budde, Jöns

Alternativt namn

Budde, Johannes Andreas
Budde, Jöns Andersson
Raek, Jöns
Räk, Jöns

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Född: ca 1437, troligen i Bådde by (numera Potila i Laihela)

Död: ca 1491

Medeltida munk som verkade i Nådendals kloster ca 1461–1491. Finlands första till namnet kända författare och den svenskpråkiga litteraturens fader i Finland. Han översatte och bearbetade böcker ur Bibeln, teologiska texter samt from förströelselitteratur från latin till svenska och skrev en biografi över den heliga Katarina, dotter till heliga Birgitta. Som en av de produktivaste skriftställarna under svensk medeltid kom han att påverka det svenska skriftspråkets utveckling. Vistades även i Vadstena kloster. Hans enda till våra dagar bevarade originalhandskrift är Jöns Buddes bok. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Skrifter:
Den heliga Mechtilds uppenbarelser (1469)

– Buddes tidigaste kända verk, en översättning av den tyska 1200-talsmystikern Mechtild av Hackeborns uppenbarelser (latinskt original: Liber specialis gratiae Sanctae Mechtildis).
– Utgavs i bokform år 1899: Hel. Mechtilds uppenbarelser. Öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde, efter gamla handskrifter utgifna av Robert Geete (Norstedt, 1899)


Sancte Birgittas gräsgarder eller yrtegarder (1480)

– Översättning av en förkortad version av heliga Birgittas uppenbarelser (latinskt original: Viridarium coelesta Sanctae Birgittae)


Själens kloster (1480)

– Översättning av en allegori om de mänskliga dygderna och klosterlivet av okänd författare (Buddes svenska titel: Siaelenna closter, latinskt original: Claustrum animae).


Ruths bok, Esters bok, Judits bok samt Mackabeerböckerna (1484)

– De första svenska översättningarna av hela böcker ur Bibeln (Gamla testamentet)
– Trycktes i bokform år 1853 i Svenska fornskriftssällskapets samlingar.


Jöns Buddes bok (1487–1491)

– Här ingår Buddes biografi över den heliga Katarina av Vadstena, "Om den heliga fru Karin, S. Birgittas dotter", samt en samling översättningar av bl.a. en teologisk handbok, andlig meditationslitteratur samt moraliserande berättelser baserade på helgonlegender och mystisk-religiösa skräckhistorier.
– Utgavs i bokform år 1895: Jöns Buddes bok. En handskrift från Nådendals kloster. Utg. och kommenterad av O. F. Hultman (Svenska litteratursällskapet, 1895)
– Originalhandskriften finns på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Källor och hänvisningar

Ahlbäck, Olav: Jöns Buddes språk och landsmannaskap (Svenska litteratursällskapet, 1952)
Biografiskt lexikon för Finland 1 (Svenska litteratursällskapet, 2008)
Boken i Finland (Helsingfors universitetsbibliotek, 1988)
Finlands historia 1. Medeltiden, Klosterväsendet (Schildts, 1992)
Finlands svenska litteratur 1 (Söderströms, 1968)
Finlands svenska litteraturhistoria 1 (Svenska litteratursällskapet, 1999)
Hummelstedt, Eskil: Jöns Buddes härkomst. Om österbottnisk dialekt från 1400–talet. Utg. Christer Laurén, Kristina Nikula (Svensk-Österbottniska Samfundet, 2004)
Klockars, Birgit: I Nådens dal. Klosterfolk och andra ca 1440–1590 (Svenska litteratursällskapet, 1979)
Koskela, Lasse: Suomalaisia kirjailijoita Jöns Buddesta Hannu Ahoon (Tammi, 1990)
Laitinen, Kaj: Finlands litteratur (Söderströms, 1989)
Lamberg, Marko: Jöns Budde. Birgittalaisveli ja hänen teoksensa (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007)
Laurén, Christer: Predikanten som översättare (Åbo Akademi, 1972)
Uppslagsverket Finland 1 (Schildts, 2003)