Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Löneförhöjningen eller Hur du, oavsett sanitära, psykologiska, klimatologiska, ekonomiska eller andra omständigheter, maximerar dina chanser när du ber din avdelningschef om uppjustering av din lönenivå

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Löneförhöjningen – eller hur du oavsett sanitära, psykologiska, klimatologiska, ekonomiska eller andra omständigheter, maximerar dina chanser när du ber din avdelningschef om uppjustering av din lönenivå.

Bokens undertitel förklarar i sann Perecanda vad det handlar om. En man, vilken som helst, arbetar hela livet med att försök löneförhandla. Är det så?

Eller med översättarens ord: “Det är en märklig och gripande pjäs, inom en genre som man kanske skulle kunna kalla den existentiella farsen, vad jag själv brukar kalla ‘torr’ dramtik (…). Där rollerna är roller och inte försök till realistisk-psykologiska porträtt. Den torra dramatiken har aldrig varit särskild uppskattad eller ens känd här i landet, det är en tradition som svensk teater halkat förbi.”

Gabriella Håkansson skrev i Dagens Nyheter: “Det är Magnus Hedlund som står för den kongeniala översättningen av denna litterära evighetsmaskin. Borde ligga i väntrummet på varje byråkratiskt verk i hela Sverige.”

Översättning från franska av Magnus Hedlund.

(Rámus)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.