Venman, Fredrika

Alternativt namn

F.
F....a
Juvelius, Fredrika

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

En av de första kvinnliga poeterna i Finland som utkom med en diktsamling. Hon var prästfru i Kronoby och gav ut sin enda bok på äldre dagar under signaturen "F....a". Dessförinnan hade hon åren 1863−871 publicerat dikter i Vasabladet, till en början helt anonymt, sedan signerade "F.". I litteraturhistorien dock främst känd som J.L. Runebergs omdiktade första fästmö med smeknamnet Frigga. Moster till Maria Charlotta Alcenius.

(Källa: Svenskösterbottniska författare: http://www.svof.fi/forfattare/venman.htm)

Mera uppgifter om författarens verk

Bleka blommor (under signaturen F....a) (1871, Eget förlag)

Källor och hänvisningar

Lönnqvist, Harriet: Kvinnliga författare till och med 1892 (Åbo Akademis förlag, 1986)
Keskipohjalaisia elämäkertoja (Keskipohjanmaa säätiö, 1995)
Mazzarella, Merete: Fredrika Charlotta född Tengström. En nationalskalds hustru (Svenska litteratursällskapet, 2007)
Nevala, Maria-Liisa (red.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (Otava, 1989)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Tuulio, Tyyni: Fredrikan Suomi. Esseitä viime vuosisadan naisista. Kapitlet "Runebergin piirin naiset kirjailijoina" (WSOY, 1979)
Hasselblatt, Emil: "Den första Frigga. Anteckningar om och ur några brev". Ingår i: Historiska och litteraturhistoriska studier 10 (Svenska Litteratursällskapet, 1934)
Strömborg, Signe: "Runebergs första kärlek". Ingår i: Kalender utgiven av Svenska Folkskolans Vänner 1924.