Isakson, Börje

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Författare & illustratörer för barn och ungdom, del 4. Bibliotekstjänst, 1999.