Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Ung man vandrar allena

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Det finns ett personligt tonfall i Per Olov Ham. J-sons debutbok, som man inte kan ta miste på. Han låter läsaren följa en ung naturdyrkare på hans svåra väg tillbaka till människorna. De med säker hand formade novellerna ger suggestiva bilder från barnets föreställningsvärld, ynglingens osäkerhetskänsla, från norska fjäll och karelska skogar.
Den svårt sjuka pojken söker fly från sin egen bräcklighet för att styrka sig med allt det sköna och starka han möter i naturen. Han blir småningom en vältränad sportsman, som allt hetsigare jagar efter den skönhet som han stöter på under långseglatser, skogsvandringar och fjällbestigningar - men som ändå aldrig blir en del av honom själv. Han kommer allt längre bort från människorna. Under militärtjänstgöringen tvingas han leva tillsammans med människor, som stöter hans estetiska sinne. Men han tvingas ändå att erkänna att ett liv i gemenskap är förmer än ett liv i ensamhet. Han möter den sista besvikelsen i en kärleksupplevelse, som han trott att skulle fullborda den livsuppfyllelse, som han söker.
Författarens stillkonst sluter sig mjukt till det han behandlar. Den är lika ren och klar som de fjäll vilka han låter personifiera lugnet och skönheten. Författaren vet att på rätt sätt ge uttryck åt det som han vill ha sagt. Hans bok är en utvecklingshistoria, sådan en ung man av i dag upplever den.

(baksidestext)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

161

Språk