Mot jul

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns i Nils Bolander: Korset blommar (1975, s. 68).

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Hösten lossade på vandrarränseln
och slog upp sitt väldiga staffli,
tog palettens alla prov i penseln,
släppte lös sin konstnärsfantasi.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket