Djävulens timma och En stoikers fostran

Typ

novellsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

De två noveller som här presenteras för första gången i svensk översättning speglar Fernando Pessoas känsloliv och bär en stark prägel av hans längtan, lidelse och lidande. De härrör från två vitt skilda skeden i författarens liv. Djävulens timma skrevs i hans tidiga ungdom när han vr full av glöd och visioner och En stoikers fostran mot slutet av hans liv när de flesta av hans förhoppningar hade grusats.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar