Satir och idyll

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1963

Recension

Magnus von Platens Lenngren-urval är förträffligt; han har försett boken med ett entusiastiskt förord och kommentarer och dröjer vid hennes speciella stil, hennes förmåga till en snabb och ändå inte ytlig karakteristik. Man finner också i volymen dikter som man inte mött tidigare. ”Satir och idyll” är en mycket levande – och en mycket kvick – bok.