Bergman, Bengt

Laddning av bildfilen

Photograph information

foto: Carl-Johan Holmberg

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Bengt Bergman är född 1936 i Helsingfors och uppvuxen i Pojo vid Skuru station. Efter studentexamen vid Karis-Billnäs samskola studerade han en tid vid Helsingfors universitet men valde att bli journalist. Bergman arbetade på olika befattningar vid tidningen Västra Nyland från 1957 till 1977, med undantag för ett år vid Åbo Underrättelser 1961-1962.
1977-1981 var han Svenska folkpartiets partisekreterare och valdes då till direktör för den svenska verksamheten vid Rundradion. Bergman gick i pension år 1996. Under de senaste åren har han medverkat som kolumnist i Västra Nyland.
Bland Bergmans förtroendeuppdrag kan nämnas att han var medlem i stadsfullmäktige i Ekenäs åren 1965-1972 och i Finlands FN-delegation 1970. Åren 1978-1987 var han medlem i Svenska kulturfondens delegation och arbetsutskott.
Bengt Bergman är intresserad av journalistik, litteratur, och idrott. Han är bosatt i Ekenäs.