Arga unga män

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

En grupp brittiska romanförfattare och dramatiker, som var verksamma efter andra världskriget, under 1950-talet. Till gruppen räknas bl.a. Kingsley Amis, John Wain och John Osborne. Gemensamt för dessa författare var en frän kritik av etablissemanget och av sociala och politiska konventioner.

(källa: Nationalencyklopedin, www.ne.se)