Qadrijan

Alternativt namn

Jan, Abdul-qadir Aziz

Född

Död

Yrke

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Qadrijan, pseudonym för Abdul-qadir Aziz Jan är huvudsakligen känd som modernistisk poet. Han föddes 1916 i byn Dêrik, velägen i Mardin-området i norra Kurdistan. Hans första läroanstalt var folkskolan i hembyn. Senare studerade han vid lärarhögskolan i staden Izmir och började arbeta som lärare i Antakya och Iskendaruna. När Araratupproret, som leddes av Ishan Nuri Pasha, hade krossats i början av 1930-talet, tvingades Qadrijan i likhet med många andra krdiska patrioter att lämna Turkiet och slå sig ned i Syrien. Även där arbetade han som lärare, samtidigt som han fortsatte sin kamp för det kurdiska folkets frihet. Mellan 1959 och 1962 fänslades och torterades han upprepade gånger av den turkiska regimen. Efter 1962 var han bosatt i Libanon och Irak. Qadrijan avled 1972.