slutligen

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Description

Dikten finns på s. 63 i Dagens dikt 1987.

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket