När Grötböle-Kalle va ti´ bröllops ti´ Ek´näs

Typ

kåserier, samlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Berättelser om landsbygdsbefolkning, om deras förehavanden, om händelser i bygden. Berättelserna är skrivna på västnyländsk dialekt. Exempel på rubriker: "När Storgålsmor fick nyer piga." "Rönnbakkins brudana" "När Lillgåls-Janne va´ti´Tavastehus marknan."
Prov på texten: Kusin min, Janne, han hadd´flytta ti´Ek´näs han, ti´skomakarlära, men hur ´ä nu va´så hadd´n lyckan me´sä´ å de´ gick bra framåt för´n så at´n ble´mästare me´tid´n och fick åt sä´egi´versta´å alt.

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

å andra paschaser från Nyland

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

138

Språk