Södergran, Matilda

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Theo Elias / Schildts & Söderströms

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Matilda Södergran (f. 1987) är uppvuxen i Korsnäs. Där har hon deltagit i ortens livaktiga skrivarverksamhet. År 2006 fick hon första pris i Arvid Mörne-tävlingen för dikter som karaktäriserades som en “laddad dialog med samtiden”. Traditionen är ändå närvarande, inte minst i efternamnet, som väcker en viss poetisk nyfikenhet. Edith Södergran är släkting – på långt håll.

Debutsamlingen som heter Hon drar ådrorna ur har en kraftfull ansats. Den kvinnliga sexualiteten måste återerövras, det är en handling som är offensiv – och befriande. Samtidigt finns en dialog med ett du, ett närmande, men också en vägran att låta den andre definiera sig. Texten målar intensiva, svidande bilder, men rör också vid det ordlösa, det oläsbara. I samlingen Deliranten fortsätter samma projekt – att formulera det tills vidare osägbara. Men metoden är mindre ettrig, och i ögonvrån kan man skönja en mer eterisk historia – om en fågel som lär sig flyga. Den nyaste samlingen Maror (ett sätt åt dig) finns ett du/hon som talas till och om. Den är en grym och utmanande – söndersprängd – historia om en krossad kvinnlighet, men under den finns en målmedvetenhet, en väg mot en plats där diktens jag/du/hon får en röst. Den rösten har redan själva dikten.

2006-2007 deltog Matilda Södergran i Ölands Folkhögskolas Skrivarskola. Hon skriver litteraturkritik i Ny Tid och Vasabladet och frilansar som kulturjournalist. Hon har lett Ordkonstverksamheten i Korsnäs tillsammans med Carita Nyström och Jenny Lindholm. Matilda Södergran har studerat bl. a. engelsk litteratur och kulturjournalistik och går på översättarutbildningen vid Lunds universitet.

Läscentrum

---

Matilda Södergran (f. 1987) studerar engelska och frilansar som kritiker. Hon studerade vid Skrivarskolan på Ölands folkhögskola 2006–2007 och vann år 2006 första pris i Arvid Mörne-tävlingen. Ett par år senare, år 2008, debuterade hon med diktsamlingen Hon drar ådrorna ur. /Källa: Schildts Förlag