Cavonius, Brita

Född

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Brita Cavonius f. Strömsten. Har varit folksdollärarinna och spelat en roll i lärarnas organisationssträvanden. Gift med Gösta Cavonius och
mor till Märta Tikkanen.