Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Bocksprång i det gröna

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Aldous Huxley har de senaste tio åren genomgått en religiös omvändelse. Hans gamla beundrare har haft svårt att riktigt smälta hans djupsinne och allvar. Det intellektuella leklynnet tycks ha försvunnit. Men de som bekymrat rynkat pannan på detta sätt har redan efter första kapitlet av Bocksprång i det gröna känt igen den unge Huxley. Läsaren kan hänge sig åt befriande gapskratt, slipper själsliga bombardemang men får i stället med glädje utstå intellektuella saltskott. Theodore Gumbril med sina pneumatiska patentbyxor, den titaniske Lypiatt som blivit född fem hundra år för sent och vars målningar, poem och bombastiska musik en vek nutid inte kan uppskatta, Mercaptan med sin rokokoboudoir, Shearwater som bedriver fysiologiska experiment för att utröna svettningens natur, Coleman med knivstickande älskarinnor är lekbollar för den fatala Myra Viveash som vet hur meningslöst dygnet skall vara för att man skall njuta av det. De är alla narrar i storstadsdjungeln i en efterkrigstid, och man följer med gjädje deras BOCKSPRÅNG I DET GRÖNA.

(Baksidestext, Söderström 1947)

Personer, aktörer

Konkreta platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

Gumbril, Theodore Gumbril Junior, B.A., Oxon, satt i ett ekbås i skolkapellets nordsida och lyssnade på den osäkra tystnad som ett halvt tusental skolpojkar ger från sig inför dagens text. Han undrade och funderade medan han lät blicken flacka upp mot det stora fönstret på andra sidan, som lyste i blått och gallgult och blod i sitt adertonhundratalsglas, och på sitt snabba och planlösa sätt grubblade han över Guds natur och existens.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

303

Språk

Första publikation

ja

Utgivningstid

Språk