Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

...mot förtryckarnas våld

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I landet härskade unionskonungen Erik av Pommern. Folket utsögs och förtrycktes av utländska fogdar. Lag och rätt var satt ur kraft. Sinnena jäste inom allmogens djupa led. De kungliga fogdarnas och länstagarnas olagligheter upprörde allmogen, vilken från förfädernas tid lärt sig att hävda lagen och väl kände sin rätt. Ej minst var detta fallet hos de nackstyva, vid hednaårens samfundsliv fasthållande dalkarlarna. Över detta trotsiga folk var den illa beryktade Jösse Eriksson på Västerås' slott befallningsman.
Vid ett möte på Tuna landstingsgärde fattade dalkarlarna beslutet att fördriva fogden Jösse Eriksson och förmå konungen att över hela riket tillsätta svenske män till fogdar i de utländskes ställe. Menigheten valde bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson till hövitsman och vid midfasto 1434 tågade en välbeväpnad bondehär mot fodgesätet Västeråshus.
Det är upptakten till Martin Pernes roman: ...mot förtryckarnas våld, där sakkunnigt och medryckande en avsigkommen studiosus, Ingvar Ingevaldsson, följer bondehären och berättar om Engelbrekts befrielsekamp fram till dennes bittra slut på en holme i Hjälmaren.

(baksidestext)

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

275

Förlag

Språk