Lucia

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 12 i Sjung stjärnor (2012) och i Hbl 13.12 2003.

Genre

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

På väg nerför trappan hon rör sig symboliskt
i riktning mot mänska och jord
Hon för något vackert
hon känner sitt uppdrag
hon sjunger välsignade ord

Ingår i samlingsverket

Namn

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket