Friman, Ingolf

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"Författare som till yrket verkade som typograf, restaurangviolinist och från 1931 som fotograf. Hans romaner och novellsamlingar är småstads- och kustbygdsskildringar med delvis historiska motiv. Skrev även hörspel för radion, publicerade noveller och artiklar i tidningar och tidskrifter och bedrev hembygdsforskning. Tillhörde författargrupperna Liftraser och Skrivarna i Jakobstad."

Källa: Svenskösterbottniska författare (www.svof.fi/forfattare)

Mera uppgifter om författarens verk

I antologier:
Skrivarna i Jakobstad 1968 (Skrivarna i Jakobstad, 1968)

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)

Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945–1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)

Vem och vad 1975 (Schildts, 1974)