Vesala, Juha

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Loivamaa, Ismo. Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 9. Avain, 2013.