antikens Rom

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Latinsk litteratur är litteratur skriven på latin. Latin blev ett litteraturspråk under 200-talet f.Kr., men länge dominerade översättningar och framför allt imitationer av den då helt dominerande grekiska litteraturen. En verklig blomstringsperiod för latinet som litteraturspråk kom först under århundradet närmast före Kristi födelse ("guldåldern"). Här uppträder framstående diktare som Lucretius, Catullus, Vergilius, Horatius och Ovidius. Kejsar Augustus död 14 e.Kr. brukar räknas som guldålderns slutpunkt. Efter några årtionden med ett slags stiltje på litteraturens område kom en ny period med framstående diktning av delvis annan karaktär, en period som brukar kallas "silveråldern".

Romarrikets fall innebar inte på något sätt den latinska litteraturens död. Under hela medeltiden bestod latinets dominans som det stora europeiska litteraturspråket, innan det gradvis trängdes ut av folkspråken.