De håller julen rullande

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 56 i Sjung stjärnor.

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Jag tror ibland att allting stannar när jag själv har frid,

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket