Ahti, Risto

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

kåserier, samlingar

Typ

vitsar och anekdoter