Slotte, Alex

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Museiverket

Alternativt namn

Friis, Sebastian
M.A.S.
Slotte, Mathias Alexander

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Pseudonym: Sebastian Friis
Signatur: M.A.S. (=Mathias Alexander Slotte)
Slotte, Mathias Alexander (f. 7/4 1861 Nedervetil, d. 3/4 1927 Hfrs), författare och skolman, folkskollärare från 1888. S. framträdde som scenisk författare med fyra större dramer och ett antal mindre folkstycken, men blev främst känd för sina bygdeberättelser från Österbotten, Karlebybor och andra (1912) och Solskensfolk och andra berättelser (1923). Diktsamlingen Sånger och syner (1918) innehöll flera texter till gamla folkmelodier, bl.a. de senare allmänt sjungna Slumrande toner och Plocka vill jag skogsviol. S. var 1890—1907 litteratur- och teaterkritiker vid Hufvudstadsbladet och innehade därefter befattningen som sekreterare i Finlands allmänna slöjdförening. Han engagerade sig i början av seklet för uppgiften att skapa en finlandssvensk teater och var bl.a. en av de drivande krafterna bakom Folkteatern. S. var uppskattad som dramatiker, men eftervärlden känner honom främst som visdiktare. (J.J. Huldén, Österbottningar, 1934; L. Sandbacka, A.S., 1981)


Uppslagsverket Finland (1985)

Mera uppgifter om författarens verk

Nej, ta hålen nan målar min stugå rö! : bemböling på Gamlakarleby-mål i tre akter af Sebastian Friis (1909) Förf.: Alex. Slotte
Lähdetään Amerikkaan! : laulunsekainen 1:näytöksinen huvinäytelmä / Alex. Slotte ; ruotsista suomentanut L. Ssi (1910)
Den stora islossningen : skådespel i fyra akter : uppförd å Svenska teatern i Helsingfors af Folkteatern 15 november - 17 december 1910 / Alex. Slotte. (1912)
Toner från stugor och stigar : dikter till folkmelodier / Alex. Slotte, Ernst V. Knape och Jonatan Reuter (1913)
En svag stackare och Halfdan Skald : två skådespel / Alex. Slotte (1914)
När aftonklockan ljuder : tal till seniorerna vid Åbolyceisternas kamratfest den 1 juni 1922 / [Alex. Slotte] (1922)
Utvandrarne : folklivsbild i en akt / Alex. Slotte (1922)
Hembygd, solbygd! : festdikt för sång- och hembygdsfesten i Nedervetil den 21 juni 1925 / Alex. Slotte (1925)
Vår lyckas arvland : för Borgå folkhögskola vid dess fest den 27 mars 1926 / Alex. Slotte (1926)

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 1 (Svenska litteratursällskapet, 1999)
Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Sandbacka, Lars: Alexander Slotte, slumrande toners skald (Schildts, 1981)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)
Vem och vad 1926 (Schildts, 1925)