Helena Westermarck

Typ

faktaböcker
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck (1857-1938) skapar en mångsidig bild av målaren som bidrog till att införa naturalismen i finsk konst, författaren som med stor iver skrev in kvinnorna i Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, tidskriftsredaktören, journalisten, litteratur- och konstkritikern, historikern och föreningsmänniskan. Den senaste åren har intresset för bildkonstnären Helena Westermarck dominerat, medan författaren har hamnat i skymundan. I sin biografi lyfter Pedersen emellertid upp Westermarck som ett slags kvinnlig motsvarighet till Runeberg och Topelius, lika viktig för att vi skall få en fullödig bild av Finlands historia. Ingen har med samma frenesi skrivit in kvinnorna i Finlands historia. Och trots att Westermarck i den tidigare litteraturhistorien beskrivs som en ganska torr och nykter verklighetsskildrare - fattas inte i hennes prosa många rafflande sekvenser av förbjudna passioner och bråd död. Pedersen beskriver även Westermarcks banbrytande insats inom kvinnorörelsen, inte minst som redaktör, skribent och kvinnopolitisk ideolog. Ställningstaganden i andra samhällsfrågor tas även upp, liksom frågan om Westermarcks politiska orientering - i vilken mån var hon en radikal eller en konservativ opinionsbildare?
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

intellektets idoga arbetare

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

331

Språk