Björk, Elvi

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Mera uppgifter om författarens verk

Poesi: 80 poesier (1982), Skuggor dagrar (1983), Variationer (1984), Förr och nu (1986)