Höglund, Ole

Alternativt namn

Olund

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Ole "Olund" Höglund är en utpräglad individualist av det slag som den österbottniska landsbygden alltjämt frambringar. Bakom sig har han ett agrart förflutet och trots att han tycker om att ströva omkring i markerna fann hans tanke aldrig vila i bondegärningen. Han blev journalist, först vid Öb, sedan på JT och därmed var också Olund född - kåsören som i otaliga krior har speglat sin och därmed människans skröplighet i ett tekniskt och hårt samhälle. (Mellanslag, 1978)