Liukkonen, Miki

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Aki Roukala / WSOY

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk