Hörendesjön, augusti

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 116 i Ny svensk lyrik: 1970-1983 och i Vattenväxter.

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket