Pappas flicka

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1-2/1983

Recension

Helsingfors i nutid. En kvinna just under 40, som har levat i en tryggt ombonad borgerlig miljö, rycks ur sin omskärmade tillvaro. I och med sin fars oväntade död blir hon tvungen att för första gången i sitt liv ta ställning. Efter en tids svängningar mellan apati och desperata handlingar, återvänder hon till sin familj, mognare och mer insiktsfull. Romanen har intresse som pedagogisk personskildring, men lyckas knappast engagera läsaren. Författaren har byggt upp ett händelseförlopp, som trots logiskt framskridande och trots flera välfunna och smått absurda episoder känns konstruerat.