Khoury, Elias

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Elias Khoury, född 1948, är en av arabvärldens ledande författare, vars böcker regelbundet översätts till olika västerländska språk.