Min by

Typ

kåserier, samlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Många Hbl-läsare minns signaturen >>Elisa>> som under slutet av femtiotalet och hela sextiotalet framträdde med kåserier i Vår Lördagskväll, en bilaga till Hufvudstadsbladet. Hösten 1970 återkom >>Elisa>> med kåserier från >>Min by>>. Bakom signaturen dolde sig journalisten Greta Stenman, redaktör för Hufvudstadsbladet i norra svenska Österbotten. Greta Stenman (1914-1982) var starkt engagerad i samhällslivet och satt som förtroendevald i många kommunala och kyrkliga organ. Dessuton var hon mycket aktiv inom martharörelsen. Hennes äktenskap med folkskolläraren sedermera skolhemsföreståndaren Evald Stenman gjorde att hon kom att bo på Östensö skolhem, numera Lagmansgården. Den by hon således skriver om i >>Min by>> är Östensö i Pedersöre.
Hembygdsföreningen Strömfåran i Östensö vill med kåserisamlingen >>Min by>> dels dokumentera livet i byn med dess människor och traditioner, dels uppmärksamma och hedra den journalistiska och samhälleliga gärning Greta Stenman utförde. Vi får i ett urval kåserier följa livets gång i arbete och fest, i sorg och glädje. Gamla seder och arbetsmetoder åskådliggörs, nymodigheter som når byn noteras i kåseriets humoristiska och allvarliga form. Människorna i >>Min by>> beskrivs med både kärlek och den rapporterande journalistens sannfärdighet.

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Titel

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

333

Språk

Lisätietoja

Första sidans bild av Evald Stenman
Hembygdsföreningen Strömfåran i samarbete med Hufvudstadsbladet
Kåserierna publicerade 1970-1976 i Hufvudstadsbladet under signaturen Elisa
Omslagsbild och textillustrationer: Per-Olof Nyström