En sorts frihet

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1975

Recension

Rainer Alanders roman uppges vara en fränt avslöjande skildring av Mariehamn, vilket dock är en uppenbart felaktig varubeteckning. Ty det författaren egentligen skildrar, och det på ett "hårdkokt" och halvpornografiskt sätt, är några människors spritkonsumtion och sexualliv. Till detta utgör Mariehamn trots en rikedom på exakta detaljer från stadsbilden endast en död bakgrund. I avsnitt som behandlar den åländska inskränktheten, självgodheten och kulturfientligheten såsom den avspeglas i lokaltidningens insändarspalter är Alander intressantare. Men hans samhällskritik leder dock endast till självömkan; den världsbild han har kan inte erbjuda några lösningar. På grund av att Alander skrivit en nyckelroman kommer han säkert att fä många läsare på Åland. Det är synd att det enda han förmår ge dem är ny näring för skvaller.