Återföreningen och andra noveller

Typ

novellsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

19 noveller från samlingen The stories of John Cheever.
Titelberättelsen i denna samling av nitton Cheevernoveller är typisk för tekniken, anslaget och livssynen i Cheevers så prisade novellkonst: en ung man möter, för första gången på länge och för sista gången - sin far. De har bara en kort stund på sig, tiden mellan två tåg. Och mycket sägs - men ingenting som borde ha blivit sagt. Ord som simmar på ytan, bara. Och just därför får det outsagda en enorm kraft - "mellan två tåg" är enda möjligheten för far och son att nå varandra, och de glider förbi varandra, ytligt pratande, inne i sig stumt skrikande efter en kontakt som spärras av tjocka glasväggar.
I sina noveller drar Cheever upp livssituationer, relationer mellan människor - belyser dem ofta med åkningar tillbaka i tiden, söker efter orsakerna till att det blev just som det blev. Han är inte moralist, knappast samhällskritiker (även om få som han skildrat kontaktlösheten och besvikelsen över felslagna förhoppningar i den övre medelklassens Amerika) - han är människokännare, sökare, pejlare, skarp iakttagare. Hans berättelser rymmer både vemod och komprimerad sprängkraft.

(baksidestext)

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar